ŚWIETLICA SZKOLNA
Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole
od godz. 6:30 do godz.17:00.


2. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
3. Zadania i cele:
• Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej
i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
• Cele szczegółowe świetlicy:
- zapewnienie opieki wychowawczej,
- tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych,
-kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
- eliminowanie zaburzeń zachowania,
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy
4. Proponowane formy spędzania czasu w świetlicy szkolnej:
- zajęcia plastyczno- manualne
- zajęcia umuzykalniające ( taneczne, nauka piosenek)
- konkursy świetlicowe szkolne i międzyszkolne
- zabawy i gry ruchowe na szkolnym placu zabaw i boisku oraz zabawy
rekreacyjno- ruchowe w sali
- słuchanie bajek i oglądanie filmów
- zajęcia stolikowe, konstrukcyjne
- zajęcia czytelnicze
- gry i zabawy dowolne według własnych preferencji uczniów
5. Do tradycji świetlicy należy organizacja imprez i uroczystości:
- Zabawy karnawałowej
- Międzyszkolnego konkursu plastycznego
- współorganizacja Dnia Rodziny

 

 Prace naszych uczniów: Weroniki Pisowackiej, Kingi Ciereszko, Nikodema Piekarskiego i Rafała Citko nagrodzone  i wyróżnione w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez SP nr. 2
w Białymstoku  przygotowane pod kierunkiem wychowawców świetlicy.

 

Prace wykonane przez wychowanków świetlicy, nagrodzone
w  Międzyszkolnym Konkursie  Plastycznym" Białystok zimą".

     

 

Informacje

Drodzy Rodzice !

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S. A.   nr  46 1240 2890 1111 0010 3568 4919

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku ,

tytułem: " Wpłata za obiady za miesiąc ...........  za .................................. (imię i nazwisko ucznia).

Opłata za obiady za m-c styczeń 2019r. wynosi 38,50 zł (11 x 3,50 zł = 38,50 zł). Wpłat należy dokonywać do 15 stycznia 2019r.

07 stycznia – dzień wolny a 16 stycznia wyjazd na bal karnawałowy więc w tych dwóch dniach obiadu nie będzie.

Ferie od 21 stycznia 2019r. do 03 lutego 2019r.

Prosimy o sprawdzanie czy wysyłana wpłata na pewno jest prawidłowa !

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły samochodem, składać należy w sekretariacie
do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. Wniosek dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej nr. 17 - pobierz

REKRUTACJA

TRWA REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019. ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM SWOJEGO DZIECKA RODZICÓW,
PROSIMY O SKŁADANIE UZUPEŁNIONYCH KART WYCHOWAWCOM ŚWIETLICY.

 Karta do świetlicy

Upoważnienie i oświadczenie