REKRUTACJA DO SZKOŁY

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA CAŁY ROK

Rekrutacja do klas I i IV Szkoły Podstawowej nr 17 oraz klasy I Publicznego Gimnazjum nr 21 trwa do 10 kwietnia. W późniejszym okresie uczniowie będą dobierani do utworzonych klas.

WYMAGANE DOKUMENTY

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów klas I i IV Szkoły Podstawowej oraz I klasy Publicznego Gimnazjum lub deklaracja  rodzica o stopniu niepełnosprawności intelektualnej dziecka podana w zgłoszeniu ucznia do szkoły.

- Kwestionariusz ucznia - pobierz

- Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku  - pobierz

- Zgłoszenie ucznia do Publicznego Gimnazjum nr 21 w Białymstoku - pobierz

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz