REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA CAŁY ROK

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Trwa rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022.

WAŻNE! ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY SPECJALNEJ.

Do szkół specjalnych nie przeprowadza się typowego postępowania rekrutacyjnego

 – rodzice składają wniosek o przyjęcie ich dziecka bezpośrednio do dyrektora danej placówki wraz z dokumentem określającym niepełnosprawność, tj. orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor, kierując się wytycznymi zawartymi w ww. orzeczeniu decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły. Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Jednakże z uwagi na prawidłową organizację placówki, w tym konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby oddziałów na nowy rok szkolny, zaleca się złożenie ww. wniosku w okresie marzec-kwiecień 2021.

 

Źródło:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-specjalnych.html

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów klas  Szkoły Podstawowej  lub deklaracja  rodzica o stopniu niepełnosprawności intelektualnej dziecka podana w zgłoszeniu ucznia do szkoły.

- Kwestionariusz ucznia - pobierz

- Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 17 w Białymstoku  - pobierz

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz