publikacje z konferencji o godność osób niepłnosprawnych

25 listopada 2009 r.  w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się konferencja O godność osób niepełnosprawnych zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 11
w Białymstoku przy współpracy z :

- Zakładem  Pielęgniarstwa Ogólnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

-  Kliniką Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -  Jolanta Lenkiewicz – Broda

  2. Zdolności u dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo

  3. Godność  osoby  niepełnosprawnej - Ks. Józef Zabielski

  4. Czym powinna być edukacja seksualna osób upośledzonych umysłowo? - Krzysztof Lausch

  5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - Andrzej Dakowicz

  6. Edukacja osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Białegostoku -

  7. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Wojciech Kułak