MATERIAŁY DO PRACY z UCZNIem


BEZPIECZNE I AKTYWNE WAKACJE

PLIK


 

Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku
zaprasza dzieci do udziału w akcji pt. Zostań w domu z Dobromisiem.
Od 27 kwietnia 2020 roku w każdy poniedziałek na stronie internetowej podlaskiej Policji www.podlaska.policja.gov.pl zostanie zamieszczona bajka edukacyjna w formie multimedialnego filmu pod banerem akcji pt. Zostań w domu z Dobromisiem.
Tematyka bajki obejmuje zagrożenia wynikające z nieostrożnego bądź niewłaściwego zachowania w domu, w lesie, nad wodą czy w kontakcie
z nieznajomym. Akcja jest skierowana do dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wykonanie pracy plastycznej, plakatu, gry planszowej, komiksu, kolażu itp., sfotografowanie jej a następnie przesłanie zdjęcia do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2. Praca powinna:
– dotyczyć prawidłowego zachowania się w odniesieniu do zamieszczonej bajki edukacyjnej
– wykonana być dowolną techniką samodzielnie bądź przy udziale rodzeństwa, rodzica/opiekuna prawnego
– być kreatywna i oryginalna
Fotografie prac należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl., Fotografia może obejmować wizerunek dziecka, które wykonało pracę bądź przestawiać wyłącznie wykonaną pracę.
Wraz z pracą należy dołączyć:
– informację dotyczącą danych dziecka (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, do której uczęszcza oraz telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica)
– wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika akcji (załącznik nr 1).
Szczegóły akcji w regulaminie (załącznik nr 2).

załącznik1, załącznik2

 


 

Propozycje zajęć opiekuńczo-wychowawczych na okres 20-24.04.2020

Poniedziałek: plik1

Wtorek: plik1

Środa: plik1

Czwartek: plik1

Piątek: plik1
 
załącznik1, załącznik2

 


 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej
zachęcamy do pracy w domu.
Pomocne w tym będą materiały zamieszczane na platformach edukacyjnych MEN
i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Oto przydatne linki:


Zdalne lekcje - Ministerstwo Edukacji
Propozycje materiałów dydaktycznych dla różnych klas
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 będą zadania z polskiego, matematyki i angielskiego,
o 15:00 – będzie można sprawdzić rozwiązania.
https://cke.gov.pl/

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura
– propozycje dla uczniów i nauczycieli
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

 

Religia katolicka: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7, plik8, plik9, plik10, plik11, plik12,plik13

plik14, plik15, plik16, plik17, plik18, plik19, plik20, plik21, plik22, plik23, plik24, plik25


 

Zajęcia logopedyczne:
Tydzień1:
 plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7, plik8
Tydzień2: plik9, plik10, plik11, plik12, plik13, plik14, plik15, plik16
Tydzień3: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7
Tydzień4: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7, plik8, plik9, plik10, plik11, plik12
Tydzień5: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6,
Tydzień6:  plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6
Tydzień7: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7, plik8,
Tydzień8: plik1, plik2,plik3, plik4, plik5, plik6, plik8
Tydzień9: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6,plik7
Tydzień10: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6
Tydzień11: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6
Tydzień12: plik1, plik2, plik3, plik4
Tydzień13: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5
Tydzień14: plik1, plik2, plik3


 

Zajęcia wychowania fizycznego:  zestaw1zestaw2, zestaw3, zestaw4, zestaw5, zestaw6,
zestaw7, zestaw8, zestaw9, zestaw10, zestaw11, zestaw12, zestaw13, zestaw14, zestaw15
zestaw16, zestaw17, zestaw18, zestaw19, zestaw20, zestaw21, zestaw22, zestaw23,
zestaw24, zestaw25, zestaw26, zestaw27, zestaw28, zestaw29, zestaw30, zestaw31, zestaw32, zestaw33

Gimnastyka korekcyjna: zestaw1, zestaw2, zestaw3, zestaw4, zestaw5, zestaw6, zestaw7
zestaw8, zestaw9, zestaw10, zestaw11, zestaw12, zestaw13, zestaw14, zestaw15, zestaw16, zestaw17, zestaw18

Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

 


 

Zajęcia z pedagogiem: plik1, plik2, plik3 plik4, plik5, plik6, plik7,plik8, plik9, plik10, plik11, plik12,

plik13, plik14, plik15, plik16, plik17, plik18, plik19, plik20, plik21, plik22, plik23, plik24, plik25, plik26 plik27, plik28, plik29, plik30, plik31, plik32, plik33, plik34, plik35, plik36, plik37

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7

plik8, plik9, plik10, plik11, plik12, plik13, plik14

Psycholog - materiały dla uczniów:  plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7, plik8, plik9

DORADZTWO ZAWODOWE plik1 , plik2, plik3, plik4, plik5


Konkurs profilaktyczno-fotograficzny "Zamaskowane selfie" 

Zajęcia  SI: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6


 

Konkurs plastyczny informacje uzupełniające

ŚWIETLICA SZKOLNA plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7, plik8, plik9, plik10, plik11

BIBLIOTEKA plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6, plik7, plik8, plik9, plik10, plik11


 

Zabawy interaktywne przygotowane przez wolontariuszki

PREZENTACJA "Dbam o Ziemię"

Wielkanoc we Włoszech i Hiszpanii :plik1, plik2, plik3, plik4

LEKCJA J.HISZPAŃSKIEGO: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6

LEKCJA  J. ANGIELSKIEGO: plik1, plik2, plik3, plik4, plik5, plik6

LEKCJA J.WŁOSKIEGO: plik1, plik2, plik3

PREZENTACJA O RODZINIE: PLIK1

PREZENTACJA O HISZPANII: PLIK1, PLIK2

 

 

Klasa I - III

Klasa 1a i 3al


Zachęcamy do korzystania z materiałów klasy 1 przygotowane przez MEN na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kregi-tematyczne1

Znajdziecie tam państwo tematy lekcji oraz realizację treści – zadania edukacyjne z zakresu czytania, liczenia, filmy i quizy.
Dzień 1 – Wiosna tuż-tuż (wszystkie zadania)
Dzień 2 – Wiosenne porządki ( z wyłączeniem punktów Poćwicz liczenie 2 i 3, Zagraj, pokoloruj, zgadnij – Materiał dodatkowy 1)
Dzień 3 - W ogródku (z wyłączeniem punktu „ Poćwicz liczenie część 1”)
Dzień 4 – Przebiśniegi ( z wyjątkiem punktu Poćwicz liczenie nr 1)
Dzień 5 - Wiosna nie tylko za oknem (z wyjątkiem Poćwicz liczenie nr1, Rozwiąż quizy)

Język angielski klasy 1-3
Klasa 1a
gov.pl/zdalne lekcje
KL.I Krąg tematyczny WIOSNA. Ćwiczę angielskie słówka. Rozwiązuję angielskie łamigłówki
"At school"
"Colours and shapes"

Klasa 3al
gov.pl/zdalne lekcje
KL.II Krąg tematyczny JESTEM CIEKAWY ŚWIATA
"Food"
"Numbers"

 

Klasa 1 Au

ĆWICZENIA: plik1 ,  plik2 , plik3 , plik4

 

Klasa 3aż ,3bż

ĆWICZENIA: plik1 ,  plik2 , plik3 , plik4 , plik5

 

Klasa IV -  VIII

Klasa 4 - 4cż, 4bż, 4aż, 5aż  

czytanie: tekst1, tekst2, tekst3, tekst4

liczenie:  plik1plik2plik3

zajęcia rozwijające kreatywność: plik1

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/gallery/

Klasa 5 dż -6 aż

krzyżówka

matematyka

zajęcia kulinarne

zajęcia rozwijające kreatywność: muzyka

Klasa 5 c Au - 5 bż

ĆWICZENIA: plik1

 

Klasa 7 aż, 8

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=623

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_23_100_p2

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20

https://tuptuptup.org.pl/joanna-jablczynska-audiobook/

Ćwiczenia słuchowe do metody A. Tomatisa: plik1

 

KLASA 6a

język polski, plik1, plik2

historia

matematyka, plik1

biologia6

przyroda4

geografia, plik1

język angielski

zajęcia komputerowe

technika, plik1, plik2, plik3

KLASA 7a

język polski ,  plik1

historia

matematyka

biologia7

chemia

geografia

fizyka

język angielski

zajęcia komputerowe

technika