Dla rodziców

 

Informacje

ZEBRANIE

Dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie z rodzicami w celu przekazania pełnej informacji na temat planowanej pracy szkoły w dniach strajku oraz w celu przedstawienia oferty miejskich jednostek organizacyjnych wspierających edukację w tym czasie.


 

Rada Rodziców serdecznie zaprasza na:

Kiermasz Wielkanocny, którego otwarcie odbędzie się 25 marca 2019 r.

Kiermasz będzie trwał do wyczerpania zapasów.

 Dochód ze sprzedaży zasili budżet Rady Rodziców, co oznacza, że w całości zostanie przeznaczony na działania na rzecz naszych uczniów.


UWAGA! GRYPA!

W związku ze wzrostem zachorowań na grypę i choroby grypopodobne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zwraca się z prośbą o pomoc w działaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz społeczeństwa lokalnego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.psse.bialystok.pl

Ulotka Grypa czy przeziębienie - zobacz


DZIAŁANIA  RADY  RODZICÓW

 W I semestrze roku szkolnego 2018/2019  z inicjatywy Rady Rodziców podjęto następujące działania w szkole:

 1) Prelekcja pt.: Edukacja seksualna i profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań

    seksualnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”  prowadzona przez

    p. pedagog Martę Halicką

 2) Warsztaty scrupbookingu o tematyce bożonarodzeniowej

 3) Zimowa sesja  fotograficzna

 4) Szkolny kiermasz  kart świątecznych

 5) Zakup bonów podarunkowych uczniom uczęszczającym na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-

    wychowawcze

 6) Udział w uroczystościach szkolnych, m.in. w Dniu Edukacji Narodowej, Pasowaniu

     Pierwszoklasistów, Spotkaniu Opłatkowym.


Opłata za obiady

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2019 r. wynosi 45,50 zł (21 x 3,50  = 45,50 zł).

Wpłat należy dokonywać do 10 kwietnia 2019 r.

Dniami wolnymi są: 15, 16, 17, 18, 19 , 23, 29,30 kwietnia 2019 r.
 

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S. A.   nr  46 1240 2890 1111 0010 3568 4919

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku ,

tytułem: " Wpłata za obiady za miesiąc ...........  za .................................. (imię i nazwisko ucznia).

 

Prosimy o sprawdzanie czy wysyłana wpłata na pewno jest prawidłowa !


 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły samochodem, składać należy w sekretariacie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. Wniosek dotyczy uczniów SP nr. 17 - pobierz