Dla rodziców

 

Informacje

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19.06.2019 R. O GODZ. 8.00.

BEZPOŚREDNIO PO ROZDANIU ŚWIADECTW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RADY RODZICÓW.


DZIAŁANIA  RADY  RODZICÓW

 W I semestrze roku szkolnego 2018/2019  z inicjatywy Rady Rodziców podjęto następujące działania w szkole:

 1) Prelekcja pt.: Edukacja seksualna i profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań

    seksualnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”  prowadzona przez

    p. pedagog Martę Halicką

 2) Warsztaty scrupbookingu o tematyce bożonarodzeniowej

 3) Zimowa sesja  fotograficzna

 4) Szkolny kiermasz  kart świątecznych

 5) Zakup bonów podarunkowych uczniom uczęszczającym na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-

    wychowawcze

 6) Udział w uroczystościach szkolnych, m.in. w Dniu Edukacji Narodowej, Pasowaniu

     Pierwszoklasistów, Spotkaniu Opłatkowym.


Opłata za obiady

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2019 r. wynosi 42,00 zł (12 x 3,50 = 42,00 zł).

Wpłat należy dokonywać do 12 czerwca 2019 r.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S. A.   nr  46 1240 2890 1111 0010 3568 4919

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku ,

tytułem: " Wpłata za obiady za miesiąc ...........  za .................................. (imię i nazwisko ucznia).

 

Prosimy o sprawdzanie czy wysyłana wpłata na pewno jest prawidłowa !


 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły samochodem, składać należy w sekretariacie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. Wniosek dotyczy uczniów SP nr. 17 - pobierz