Dla rodziców

 

Informacje

 

DZIEŃ OTWARTY  SZKOŁY

 Dnia 7 marca 2019 r. w naszej szkole odbędzie się Dzień Otwarty. Zapraszamy w godzinach 10.00-14.00.


Opłata za obiady

Opłata za obiady za m-c luty 2019 r. wynosi 66,50 zł (19 x 3,50 zł) = 66,50 zł

Wpłaty należy dokonywać do 15 lutego 2019 r.

 

Wpłat za obiady należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S. A.   nr  46 1240 2890 1111 0010 3568 4919

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku ,

tytułem: " Wpłata za obiady za miesiąc ...........  za .................................. (imię i nazwisko ucznia).

 

Prosimy o sprawdzanie czy wysyłana wpłata na pewno jest prawidłowa !


 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów uczniów do szkoły samochodem, składać należy w sekretariacie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. Wniosek dotyczy uczniów SP nr. 17 - pobierz