Informacje

  1. Rządowy Program Aktywna Tablica -  zobacz

  2. Zapraszamy na lekcję otwartą  -  zobacz

  3. Konspekt zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK  -  zobacz

  4. Konspekt zajęć z wykorzystaniem TIK - zobacz