aktualności

Archiwum:
Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Powrót uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku od 18 stycznia 2021 r.

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele z dniem 18 stycznia 2021 r. rozpoczynamy naukę w szkole w trybie stacjonarnym dla klas I - VIII.
Proszę o zapoznanie się Procedurą funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku
w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej od 18 stycznia 2021 r. (w załączeniu) oraz bieżące
śledzenie ważnych komunikatów na stronie www MEN, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białymstoku oraz szkoły.

Procedura funkcjonowania SP17

 

Projekt Edukacyjny  Lubię czytać książki 2020

W bieżącym roku szkolnym, w naszej szkole,  zrealizowany został Projekt Edukacyjny „Lubię czytać książki”. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Wypożyczali nowości książkowe znajdujące się w bibliotece szkolnej. Uczniowie słuchali tekstów czytanych przez nauczycieli, czytali książki samodzielnie lub  uczyli się wierszy na pamięć.

Podsumowaniem akcji, były konkursy:

 - plastyczny pod hasłem „Mój ulubiony bohater literacki”

-  pięknego czytania

 -  recytatorski

 Prezentacja konkursowych prac plastycznych odbyła się na korytarzu szkolnym. wraz z wystawą książek, które cieszyły się największą popularnością.  W związku z sytuacją epidemiologiczną konkurs pięknego czytania i recytatorski odbył się w klasach. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

 

Akcji edukacyjnej  pod hasłem  Bez stresu dla środowiska

Od 1 grudnia 2020 r. nasza szkoła przystępuje do akcji edukacyjnej  pod hasłem ,, Bez stresu dla środowiska”. Jej celem jest zbiórka zużytych baterii. Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do aktywnego udziału w akcji. Pojemniki na zużyte baterie umieszczone są w przedsionku szkoły.

                                                                                                       Organizatorzy

              

WITAMY WOLONTARIUSZY


W październiku 2020 roku pracę w naszej szkole rozpoczęli nowi wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. W tym roku gościmy Gvancę Kavelashvili z Gruzji i Juanjo Guerrero z Hiszpanii. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji przygotowanych przez wolontariuszy o sobie i swoich krajach.
Gvanco, Juanjo - witamy w naszej szkole!
 

Prezentacja Gvancę - zobacz

Prezentacja Juanjo  - zobacz

Konkurs Plastyczny  - Owoce i warzywa w naszej diecie

Dnia 04.11.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez wychowawców świetlicy. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas I-V SP Nr 17 w Białymstoku, biorących udział w Programie dla szkół, realizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Agencji Rynku Rolnego. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w nim od wielu lat.

Celem konkursu „Owoce i warzywa w naszej diecie” było upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Prace można było składać u wychowawców świetlicy do dnia 31 października. Uczniowie wykonywali prace pod kierunkiem swoich wychowawców, były to prace zbiorowe. Przy ocenie prac komisja konkursowa wzięła pod uwagę następujące kryteria: estetykę wykonania pracy oraz pomysłowość w zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych.

Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać wyróżnienia w I kategorii- uczniom klas: 1a, 2 Auz i 3az oraz w II kategorii - klasie 4 az. Wyróżnione klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!

 

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. Dnia 19 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do społeczności szkolnej SP Nr 17 w Białymstoku. Spotkanie ze względu na sytuację epidemiologiczną miało charakter kameralny. Uczestniczyli w nim: dyrektor szkoły- Pani Ewa Rosińska, wicedyrektor szkoły- Pani Joanna Rusiłowicz- Snarska oraz najważniejsi bohaterowie spotkania- uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami: Panią Wiesławą Kryńską i Panią Magdalena Zdanowską. Po przywitaniu wszystkich obecnych, rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas pierwszych: Wiktorii, Marysi, Michaliny, Kacpra i Artura. Złożyły się na nią: wiersz: „Moja szkoła” oraz dwie piosenki z aranżacją ruchowo-taneczną: „Pierwszaczek” i utwór „Deszczyk pada”. Później nastąpiła cześć oficjalna, uczniowie ślubowali bycie dobrym i sumiennym uczniem, szanującym pracowników szkoły i kolegów, dbającym o mienie szkolne i otaczającą przyrodę. Po przyrzeczeniu Pani dyrektor dokonała symbolicznym ołówkiem, ceremonii pasowania na ucznia. Następnie najmłodsi uczniowie złożyli odcisk palca na karcie ślubowania i odebrali z rąk Pani dyrektor pamiątkowe dyplomy. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców pierwszoklasistów.

 

Procedura funkcjonowania szkoły

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”

Dnia 2 września 2020 roku podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021 w I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku wręczone zostały medale ,,Diligentiae" - za pilność”. Medal otrzymuje uczeń za rzetelną pracę oraz jego nauczyciel, który swoją postawą i umiejętnym towarzyszeniem uczniowi pomagał mu pokonywać wszelkie trudności i osiągać założone cele. W tym roku szkolnym medale „Diligentiae – za pilność” z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymały uczennica naszej szkoły Aleksandra Łaszkiewicz wraz z nauczycielką panią Marią Jolantą Świenc. Serdecznie gratulujemy!