RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1.   administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok

2.   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.   dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;

4.   dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5.   odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;

6.   dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.   posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8.   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.   podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych.

 

Klauzula informacyjna- dane dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1.   administratorem danych osobowych ucznia/słuchacza jest Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok

2.   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.   dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;

4.   dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5.   odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;

6.   dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.   posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8.   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.   podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych.

 

Klauzula informacyjna- dane rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1.   administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok

2.   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)

3.   dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;

4.   odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;

5.   dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6.   dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania do szkoły;

7.   posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.   podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych ucznia/słuchacza oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.