aktualności

Rok szkolny 2018/2019

POŻEGNANIE WOLONTARIUSZEK. PODSUMOWANIE PROJEKTU

19 czerwca 2019 r. pożegnaliśmy wolontariuszki: Merve i Rebecę, które realizowały w naszej szkole projekt we wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski. Od października 2018 roku do końca czerwca 2019 roku wolontariuszki aktywnie włączały się w wykonywanie zadań wynikających z pracy szkoły. Asystowały nauczycielom podczas lekcji, wspomagały podczas zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych i językowych. Wolontariuszki dbały o bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść poza teren szkoły. Aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły, biorąc udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie placówki. Prowadziły zajęcia z uczniami w ramach edukacji globalnej, ukazując problemy współczesnego świata. Wspólnie z koordynatorem oraz innymi nauczycielami przygotowały Dzień Europejski w naszej szkole, przybliżając nam kulturę i tradycje swoich krajów.
Pobyt wolontariuszek pozytywnie wpłynął na społeczność szkolną – uczniów i kadrę pedagogiczną. Mieliśmy możliwość poznania innych kultur i języka. Obcowanie uczniów z młodymi osobami, które dzieliły się swoimi pasjami wpłynęła na atrakcyjność zajęć. Codzienne przebywanie z osobami mówiącymi w języku angielskim pozwoliło uczniom i kadrze pedagogicznej rozwijać swoje kompetencje językowe. Dziękujemy Merve i Rebece za zaangażowanie i serdeczne relacje z dziećmi i nauczycielami.
 

POŻEGNANIE UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ W NASZEJ SZKOLE

Dnia 18 czerwca 2019 r. odbyło się pożegnanie uczniów klasy 8 i III gimnazjum. W tym roku edukację w naszej szkole kończy 7 osób.  Uczniowie wraz z wychowawcami – p. Urszulą Gołębiewską i p. Katarzyną Fiedorczuk – przygotowali wzruszającą akademię, podczas której podziękowali wszystkim za lata nauki i wychowania. Zgodnie z coroczną tradycją rodzice uczniów podarowali na ręce p. dyrektor Ewy Rosińskiej drzewko, które zostanie zasadzone w szkolnym ogrodzie. Przy akompaniamencie p. Anny Brzozowskiej uczniowie wykonali piosenki o treści pożegnalnej na melodię znanych utworów. Uroczystość zakończono wspólną biesiadą przy słodkim poczęstunku. Dziękujemy naszym uczniom i ich rodzicom za wspólnie spędzone lata. Będziemy o Was pamiętać!

 

SZKOLNA AKCJA  PROFILAKTYCZNA  POD HASŁEM „BEZPIECZNE WAKACJE

W ramach troski o bezpieczeństwo naszych uczniów w okresie wakacyjnym dnia 14.06.2019 r. przeprowadzono letnią akcję profilaktyczną  pt.: „Bezpieczne  wakacje”. W tematykę wprowadziła wszystkich piosenka „Wakacje” autorstwa Kabaretu OTTO. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt.: „Bezpieczne wakacje”. Na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą mówiła pani Anna Wasiluk, która reprezentuje Białostocki WOPR i przyjęła zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Przedstawiła zasady bezpieczeństwa nad wodą, tj. pływania w wyznaczonych miejscach, na strzeżonych kąpieliskach, zachowania się na pomoście, itp. Dużym zainteresowaniem cieszył się przeprowadzony przez panią Anię pokaz sprzętu ratowniczego i ćwiczenia praktyczne z omówieniem zasad niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w udzielaniu pierwszej pomocy i poczuć się odpowiedzialnymi w sytuacji trudnej. Pani dyrektor Ewa Rosińska podziękowała pani Annie Wasiluk za ciekawą prezentację i zaprosiła do dalszej współpracy. W kolejnej części spotkania pani pedagog Marta Halicka omówiła zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, tj. zachowania prywatności, zawierania znajomości z osobami w sieci, cyberprzemocy, hejtu oraz nadmiernego korzystania z multimediów. Ciekawy i pouczający był też filmik dotyczący bezpiecznego przebywania w domu i korzystania z urządzeń elektrycznych. Na podsumowanie dzisiejszego spotkania utrwalone zostały numery alarmowe.

Akcję przygotował i przeprowadził zespół wychowawczo-profilaktyczny w składzie: Marta Halicka, Izabela Malarek, Bożena Chrapowicka, Joanna Dworzańczyk.

Życzymy wszystkim naszym uczniom i ich rodzinom

bezpiecznych, zdrowych i pogodnych wakacji!!!

AKADEMIA  MŁODEGO  NAUKOWCA

W  okresie maj-czerwiec 2019 r. pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenia PRO-SALUTE, w ramach projektu Akademia Młodego Naukowca przeprowadzili z uczniami naszej szkoły cykl zajęć promujących zachowania prozdrowotne. Tematyka zajęć obejmowała:

- „Zdjęcia nie tylko u fotografa”

- Uczymy się pomagać”

- „Ruch to zdrowie”

- „Logopedia na wesoło”

- „Nie taki zastrzyk straszny”

- „Młody odkrywca”

- „Wiem, co jem”

- „Pierwsza pomoc”

- „Młody menager służby zdrowia”.

Nasi uczniowie mogli zgłębiać tajemnice Muzeum Medycznego wraz z historią Pałacu Branickich podczas zwiedzania części medycznej Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Ponadto w ramach projektu pracownicy naukowi UM przeprowadzili dla rodziców uczniów naszej szkoły wykład pt.: „Czym zastąpić cukier?- zamienniki słodyczy. Negatywny wpływ słodyczy i fast foodów. Propozycje zdrowej diety”. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się dnia 17.06.2019 r. w auli Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie uczniowie oprócz indeksów i dyplomów ukończenia projektu mogli w biretach sfotografować się z dziekanem Wydziału. Koordynatorem projektu był pan dr Andrzej Guzowski.

XX  JUBILEUSZOWY  FESTIWAL  Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

  Dnia 12 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna zorganizowała w Kościele pw. Św. Kazimierza Królewicza  XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej  Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Pani dyrektor Ewa Rosińska uroczyście przywitała przybyłych gości, sponsorów i uczestników. Następnie wybrano jury, któremu powierzono trudną rolę oceny zaprezentowanych utworów. Tuż przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych ksiądz Bogdan Maksimowicz zaprosił wszystkich do odmówienia wspólnej modlitwy. Po części wstępnej prowadząca festiwal pani Beata Niegowska w skrócie przedstawiła dwudziestoletnią historię festiwalu i zapowiedziała kolejność występów.

W XX Jubileuszowym Festiwalu Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie wzięło udział 10 zespołów. Zaprezentowały się:

1. Szkoła Podstawowa Nr 46: ,,Pioseneczka”, „Tańcz na chwałę Pana”

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 12 ,,Jasny Cel”: ,,Ofiaruję Tobie”

3. Szkoła Podstawowa Nr 17: ,,Bo świat to my”

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku: ,,Jestem rybakiem Pana”

5. Zespół Szkół Nr 16 ul. Zwycięstwa: ,,Pan Jezus już się zbliża”, ,,Barka”

6. WTZ Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Knyszyńska: ,,Jest zakątek na tej ziemi”

7. Caritas Archidiecezji Białostockiej WTZ w Mońkach: ,,Gdy wszyscy święci idą do nieba”

8. WTZ przy Stowarzyszeniu ,,My Dla Innych” ul. Transportowa: ,,Panie dobry jak chleb”

9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  w Łaźniach: ,,Powierz się Matce”

10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku  ul. 11-go Listopada: ,,Zbudźmy się”.

          Każda prezentacja  poprzedzona była rytmicznym biciem werbla (w tej roli uczeń Wojciech Zalupko) oraz uderzeniem w talerze (uczniowie Katarzyna Chałustowska i  Marek Pogroszewski). Zespół naszej szkoły w składzie: Amelia Kozłowska, Natalia Rutkowska, Wiktoria Zalewska, Karolina Kaczyńska, Kinga Ciereszko, Katarzyna Chałustowska, Marek Pogroszewski  zaprezentował pieśń  pt.: „Bo świat to my”.   Część artystyczną Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej przygotowały panie: Marta Żukowska i Anna Brzozowska.                      

W  czasie obrad Jury,  wystąpiła uczennica Amelia Kozłowska. Zaśpiewała utwór pt.: „Była cicha i piękna jak wiosna”. Głos zabrał także ks. Jerzy Sęczek, który  przybliżył postać zmarłego założyciela Ruchu Wiara i Światło oraz zaśpiewał kanon pt.:,,Ojcze chwała Tobie”. Jury w składzie: ks. Bogdan Maksimowicz, ks. Grzegorz Kłoczko oraz pani Krystyna Bochenko przyznało  wszystkim prezentacjom  konkursowym pierwsze miejsce. Pani dyrektor Ewa Rosińska oraz Pani wicedyrektor Joanna Rusiłowicz -Snarska podziękowały wszystkim uczestnikom za piękne występy i wręczyły nagrody.

Jak każdego roku organizację festiwalu wsparli sponsorzy:

·       Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ-BUD - p. Jan Sawicki,

·       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa”-  p. Andrzej Rojek,

·       Urząd Miasta w Białymstoku,

·       Ksiądz proboszcz Wojciech Łazewski (parafia św. Kazimierza)

.       PFRON – p. Grażyna Bogdańska

Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Różnorodność prezentacji sprawiła, że zarówno uczestnicy, jak i goście doświadczyli bardzo zróżnicowanych emocji - od górnolotnych, wzniosłych po  wesołe, radosne. Festiwal zakończył się uroczystym poczęstunkiem z udziałem zaproszonych gości.

AKCJA  CZYTELNICZA  „CAŁA  SZKOŁA  CZYTA  UCZNIOM”

Dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 11 w sali gimnastycznej odbyła się akcja czytelnicza pod hasłem „Cała szkoła czyta uczniom”. Zebrani uważnie słuchali  czytanej przez nauczycieli bajki „O rybaku i złotej rybce”. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania do treści utworu. Kolejnym zadaniem było rozwiązanie krzyżówki, której hasłem była „KSIĄŻKA”. Na koniec chętni uczniowie wpisywali na kolorowych kartkach swoje życzenia do złotej rybki. Mamy nadzieję, że wszystkie się spełnią! Akcję czytelniczą przygotowały panie:  Dorota Gałan,   Katarzyna Olchin-Domanowska, Danuta Śnieć i  Iwona Kwiecińska.

IV  WOJEWÓDZKI  TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA  W  RUCHU DROGOWYM

Dnia 6 czerwca 2019 r. uczniowie  naszej szkoły : Małgorzata Jodełka, Kamila Dębska, Kacper Warpechowski i Karol  Reducha - razem z opiekunem panią Urszulą Gołębiewską - wzięli udział w IV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku. Celem turnieju jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty. W turnieju wzięło udział 6 szkół z województwa podlaskiego  (szkoły  podstawowe oraz  zawodowe). Zawodnicy rywalizowali ze sobą indywidualnie.  Turniej składał się z 4 konkurencji:
- Test z wiedzy ze znajomości przepisów Ruchu Drogowego
- Udzielanie Pomocy Przedmedycznej
- Miasteczko Ruchu Drogowego
- Rowerowy Tor  Przeszkód.
Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze. Z wszystkich zawodników wyłoniono trzy osoby, które stanęły na podium.  Najlepiej z naszej  szkoły wypadła uczennica Małgorzata  Jodełka, która w klasyfikacji indywidualnej zajęła I miejsce - zdobyła puchar i nagrodę. Uczniowie wrócili do szkoły z dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Do konkursu uczniów przygotowała pani Urszula Gołębiewska.

PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

Dnia 5 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Nr 16 odbył się XIII Przegląd Piosenki Turystycznej. Tematem tegorocznych prezentacji  była muzyka świata. W związku z udziałem w Przeglądzie szkół partnerskich z Chorwacji, Wielkiej Brytanii i Portugalii, zaangażowanych w projekt europejski Erasmus+ organizatorzy poprosili o przygotowanie dwóch utworów muzycznych, w tym jednej piosenki w języku angielskim. Do udziału w Przeglądzie zgłoszono także  uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17. Zaprezentowali dwie piosenki. Jako pierwsza indywidualnie wystąpiła uczennica Amelia Kozłowska, która zaśpiewała piosenkę pt. „Sendeki Kaslar” w języku tureckim. Drugą piosenkę      pt. „Odpowie Ci wiatr” wykonał zespół w składzie: Dominika Pogorzelska, Kamila Dębska, Wiktoria Zalewska, Natalia Rutkowska, Amelia Kozłowska. Była to prezentacja mieszana    tzn. dwie zwrotki i refren wykonano w języku polskim oraz jedną zwrotkę i refren w języku angielskim. Część anglojęzyczną wykonała uczennica Amelia Kozłowska. Uczniów przygotowały panie: Ewa Rowicka-Krupa oraz Anna Brzozowska. Aktywny udział w przygotowaniach wzięły także wolontariuszki: Rebeca Santamaria Gutiez oraz Merve Vural. Przegląd przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie z radością spotkali się z absolwentami naszej szkoły, a także nawiązali nowe znajomości z uczniami Zespołu Szkół Nr 16. Był również okazją do obejrzenia wielu prezentacji w kilku językach (angielski, hiszpański, włoski, portugalski). Różnorodność repertuaru oraz możliwość poznania osób z innych krajów (wolontariusze) wzbudziły duże zainteresowanie dzieci. Po prezentacjach odbył się słodki poczęstunek.

UROCZYSTOŚĆ  I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dnia 2 czerwca 2019 r. w kaplicy pw. Bł. Bolesławy Lament odbyła się doniosła uroczystość I Komunii Świętej: Ani, Julki, Miłosza, Adriana, Kamila i Adama. W kameralnym gronie wśród najbliższych, rodziny i gości ze szkoły dzieci przeżyły piękny dzień – I Komunii Świętej. Dzieci w skupieniu uczestniczyły w nabożeństwie. Wszyscy otoczyli je wielką uwagą i miłością. Liturgii przewodniczył wielki przyjaciel osób niepełnosprawnych – ks. Jerzy Sęczek. Obecni byli również ks. Paweł Zalewski i p. katechetka Halina Staniewicz, którzy przez wiele tygodni przygotowywali dzieci do tego wyjątkowego dnia. Wzruszeniom i radosnym przeżyciom nie było końca. Wcześniej do I Komunii Świętej przystąpiły też dwie nasze uczennice: Basia i Kinga, które przyjęły sakrament w swoich parafiach. Życzymy wszystkim naszym uczniom wzrastania w wierze i doświadczania na co dzień Bożej miłości i opieki.

 

DZIEŃ  RODZINY

Dnia 30 maja 2019 r. w naszej szkole kolejny raz odbył się festyn integracyjny „Dzień Rodziny”. Jest to wydarzenie, które na stałe zapisało się do kalendarza naszych imprez. Pogoda i frekwencja dopisały znakomicie. Na scenie uczniowie przedstawili wokalne i taneczne prezentacje. Jak co roku było wesoło, kolorowo i wzruszająco. Po występach uczniów znakomicie bawiliśmy się na fascynującym pokazie iluzjonisty, który oczarował widzów niezwykłymi trikami oraz na występie zespołu Master Dance, który porwał do tańca nie tylko uczniów, ale także niektórych rodziców. Na wszystkich czekał poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek, słodkich przekąsek i napojów. Serdecznie dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparły nas rzeczowo i organizacyjnie oraz  artystom, którzy nieodpłatnie uświetnili festyn występami.

SZKOLNY KONKURS POD HASŁEM „MARYJA – NASZA  MAMA”

Dnia 29.05.2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce maryjnej. Na konkurs wpłynęło 11 prac indywidualnych i 5 prac zespołowych. Prace indywidualne były wykonywane w domu wspólnie z rodzicami. Rozstrzygnięcie konkursu poprzedziła rozmowa na temat Matki Bożej, wspólne śpiewy i zabawy. Wszystkie prace zostały wyróżnione. Nagrody w formie słodyczy ufundował ks. Proboszcz Grzegorz Kłoczko. Wykonane prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym, aby wszyscy odwiedzający szkołę mogli podziwiać inwencję i sposób wykonania tych pięknych prac. Konkurs odbył się z inicjatywy katechetki – p. Haliny Staniewicz.

 

APEL  PATRIOTYCZNY

Dnia 23.05.2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel o treści patriotycznej. Istotną stroną apelu była część muzyczna. Uczniowie przygotowali i  odśpiewali pieśń „Witaj majowa jutrzenko” oraz hymn państwowy. Pani Katarzyna Fiedorczuk wprowadziła uczniów w wydarzenia historyczne związane z uchwaleniem konstytucji 3 maja 1791 roku.  Zgromadzeni doskonale poradzili sobie również z  krótkim quizem dotyczącym świąt majowych współcześnie obchodzonych w Polsce. W dalszej części uroczystości odbył się pokaz historyczny zatytułowany „Złoty wiek Rzeczypospolitej. Losy Polski w XVII wieku”. Grupa artystyczna „Explanation”  zaprezentowała naszym uczniom  kolejną podróż po kartach historii Polski. Podczas pokazu uczestnicy byli aktywnie zaangażowani poprzez wcielanie się w role postaci historycznych. Tym razem wspólnie przeżyliśmy wolną elekcję- wybór na króla, byliśmy świadkiem prawdziwego szlacheckiego pojedynku, tańczyliśmy poloneza.  Całość pokazu uatrakcyjniona była prezentacją multimedialną ze ścieżką dźwiękową – muzyką z omawianego okresu historycznego oraz fragmentami filmów fabularnych obrazujących życie szlachty polskiej w czasach wojny, jak i pokoju. Uroczystość zakończona została wspólnymi zdjęciami, do których każdy uczeń mógł pozować w wybranym przez siebie stroju z epoki historycznej, przez chwilę stać się żołnierzem, duchownym, szlachcicem czy magnatem. Uczniowie byli zadowoleni, że  tak odległe czasy stały się im bliskie, bardziej zrozumiałe. To była wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.

 

 

DZIEŃ  EUROPEJSKI W NASZEJ  SZKOLE

21.05.2019 r. w naszej szkole świętowaliśmy - już po raz piąty - Dzień Europejski z udziałem wolontariuszy pracujących w naszej szkole. W tym roku nasze wolontariuszki - Merve i Rebeca przybliżyły uczniom naszej szkoły najważniejsze informacje o swoich krajach - Turcji i Hiszpanii. Po prezentacjach na temat tych krajów, uczniowie rozwiązywali quiz (koło fortuny) oraz zaznaczali na mapie Europy kraje, z których przyjeżdżali do nas wolontariusze w ostatnich 5 latach. Uroczystość uświetnił występ uczennic z klas: 5bz i 6aż. Dziewczynki zatańczyły wspólnie z wolontariuszkami taniec hiszpański - flamenco, a Amelia Kozłowska zaśpiewała piosenkę w języku tureckim. Po występie taneczno - wokalnym, Merve wraz ze swoim kolegą z Turcji przedstawili teatr cieni, a Rebeca wspólnie z 2 wolontariuszami z Hiszpanii nauczyli nas kilku słów po hiszpańsku oraz zabawy ruchowej. Na  zakończenie zaśpiewaliśmy wspólnie znaną hiszpańską piosenkę pt.: "Sofia" Alvaro Soler. Merve i Rebeca przygotowały również przysmaki ze swoich krajów; każdy mógł spróbować specjałów tureckich i hiszpańskich. Wszyscy uczniowie mieli przygotowany przez panie kucharki obiad turecki wg przepisu Merve. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Merve i Rebece oraz zaproszonym wolontariuszom za przygotowanie i zaangażowanie podczas Dnia Europejskiego.

WYCIECZKA SZKOLNA

W  piątek 17.05.2019 r. wyjechaliśmy na szkolną wycieczkę do Wioski Darów Lasu w Janewiczówce. Dwa pełne autokary przywiozły nas bezpiecznie w obie strony. Koszt transportu został w całości opłacony przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.  Na wycieczkę pojechało  siedemdziesięciu uczniów wraz z nauczycielami i opiekunami. Po przyjeździe uczniowie zjedli drugie śniadanie i wyruszyli na spotkanie z przyrodą. Wioska Darów Lasu to jedna z siedmiu wiosek baśni na „Baśniowym Szlaku Suwalszczyzny”. Spotkaliśmy Pannę Borówczankę i Jagodowego Króla, którzy chętnie oprowadzali nas po całej posiadłości.  Zabawa była przeplatana nauką. Mogliśmy zajrzeć w głąb mrowiska, czy ula. Pani Pszczółka ciekawie opowiadała o życiu pobliskich pszczół. W Wodnym Świecie Zabaw uczniowie mogli sami doświadczyć kontaktu z wodą. Tor przeszkód z pajęczych sieci był chętnie pokonywany przez uczniów. Podczas pobytu każdy uczestnik  znalazł coś dla siebie. Powodzenie miały dwuosobowe huśtawki, wyglądające jak kołyski. Rzeźby owadów zachęcały do wspólnych zdjęć. Dzieci miały ogromną frajdę, wożąc się wzajemnie w drewnianych wózkach, czasami były to wyścigi zaprzęgów. Po harcach i zabawach czekał na wszystkich pyszny, domowy obiad. Mimo, nie do końca sprzyjającej pogody wyjazd był udany, a uśmiechy naszych uczniów są tego najlepszym dowodem.   

AKCJA  ŻONKILE

Dnia 16 maja 2019 r. w naszej szkole kolejny raz odbyła się „Akcja Żonkile”, zainicjowana przez muzeum POLIN. Była to już siódma odsłona akcji społeczno-edukacyjnej, która została nagrodzona tytułem najlepszej kampanii społecznej. Stanowi ona zarówno lekcję historii, jak i naukę szacunku i tolerancji. Tegoroczna akcja odbyła się w szczególnym momencie: rok 2019 jest w Warszawie rokiem Marka Edelmana - ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych z warszawskiego getta. Młodzież naszej szkoły oglądała film pt.:„Nie było nadziei” oraz wycinała papierowe żonkile, które są symbolem pamięci powstania w getcie warszawskim.

MAJÓWKA W „LIPCOWYM OGRODZIE”

Dnia 14 maja 2019 r. uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na majówkę do restauracji „Lipcowy Ogród”. Dzieci miały tam wiele atrakcji, m.in.: dmuchańce, grill, zabawy taneczno-ruchowe z animatorem, wata cukrowa, lody oraz obiad i słodki poczęstunek. Inicjatorem wyjazdu był ksiądz Grzegorz Kłoczko – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych oraz właściciele restauracji – Państwo Wasiluk. Spotkanie bardzo podobało się naszym uczniom i pozostanie na długo w pamięci.

SZKOLNA AKCJA „PODAJ ŁAPĘ”

Dnia 13 maja 2019 r. odbyła się szkolna akcja pod hasłem „Podaj łapę” wspierająca tutejsze schronisko dla zwierząt przy ul. Dolistowskiej 2 w Białymstoku. Przeprowadzona akcja miała na celu nawiązanie współpracy z lokalnym schroniskiem; zebranie produktów spożywczych, koców, zabawek i innych akcesoriów potrzebnych w opiece nad zwierzętami; uwrażliwianie dzieci i młodzieży na los bezdomnych zwierząt oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za istotę żywą. Działaniami poprzedzającymi akcję była emisja filmów animowanych i fabularnych na zajęciach lekcyjnych, jak również na lekcjach języka polskiego uczniowie rozmawiali na temat opieki nad psem i zwyczajów psich w oparciu o tekst literacki oraz redagowali opis psa. Przez cały tydzień odbywała się zbiórka produktów żywnościowych i akcesoriów dla psów ze schroniska. Wszystkie te działania zostały omówione i podsumowane na szkolnym apelu.


 

XVII  MARSZ  GODNOŚCI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W czwartek 09.05.2019 r. odbył się XVII Marsz Godności  Osób Niepełnosprawnych połączony z festynem. Od lat uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy  naszej szkoły uczestniczą w przemarszu ulicami Białegostoku. Uczniowie z dumą nieśli transparent naszej szkoły. Każdy chętny uczeń mógł przez określony czas  go trzymać. Z tej okazji na placu przed Ratuszem odbył się festyn integracyjny. Przygotowano wiele atrakcji m.in.: występy muzyczno-taneczne, wokalne oraz gry i zabawy. Mogliśmy obejrzeć prezentowane prace manualno – plastyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne. Głównym  punktem spotkania   był występ iluzjonisty Łukasza Granta. Zapraszał on na scenę zgłaszające się dzieci i wspólnie z nimi prezentował ciekawe sztuczki.  Przygotowane Miasteczko Dziecięce oferowało gry i zabawy  integracyjne dla uczestników marszu.   Na festynie nie zabrakło poczęstunku - był bigos, zupa grochowa, pączki  i napoje. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

DZIEŃ  ŻYCIA

Dnia 5 kwietnia 2019 r. odbył się z naszej szkole - już po raz kolejny – „Dzień Życia”. Najpierw uczniowie otrzymali emblematy z uśmiechniętymi buźkami, potem rozwiązali krzyżówkę, której hasłem było: „ŻYCIE”. Następnie odbyła się rozmowa nt.: „Dlaczego obchodzimy Dzień Życia”? Odczytane były „serca życzliwości” umieszczone na karcie pocztowej. Po kilku piosenkach odbyła się prezentacja sondy nt.: „Co Ciebie niszczy? Co sprawia Ci radość?” Pięknym zwieńczeniem spotkania była prezentacja zdjęć z życia codziennego szkoły na tle utworu pt. „Do kołyski”. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie „Dnia Życia” były: p. Izabela Malarek, p. Beata Niegowska, p. Halina Staniewicz. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i aktywnie przeżyli tę inicjatywę.

X  REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI FOLKLORYSTYCZNEJ DZIECI I  MŁODZIEŻY

  3 kwietnia 2019 r. uczennice z klas: 5bz i 6aż oraz wolontariuszki: Merve i Rebeca, reprezentowały naszą szkołę na IX Regionalnym Przeglądzie Twórczości Folklorystycznej Dzieci I Młodzieży w MDK w Białymstoku. Organizatorem przeglądu była SP nr 46 w Białymstoku i MDK w Białymstoku. W tym roku uczennice zaprezentowały taniec hiszpański "Flamenco" oraz piosenkę "Sendeki Kaslar" w języku tureckim. Piosenkę wykonała solistka - Amelia Kozłowska, uczennica klasy 5bz. Uczennice przybliżyły uczestnikom  folklor europejski, pochodzący z Hiszpanii i Turcji oraz zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. Zespół został wyróżniony nagrodą specjalną; wszystkie uczestniczki  ,oprócz nagrody głównej otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Przegląd dostarczył uczennicom wiele radości i satysfakcji z odniesionego sukcesu. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszkom: Merve Vural i Rebece Santamaii Gutiez za ogromne zaangażowanie i udział w przeglądzie wspólnie z uczennicami naszej szkoły. Opiekę artystyczną sprawowawły: Ewa Rowicka - Krupa, Maria Jolanta Świenc  

DZIEŃ  AUTYZMU  W NASZEJ  SZKOLE

 1 kwietnia w naszej szkole odbyła się akcja pt. ,, Świecimy na niebiesko”.  Spotkanie miało na celu kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji dla osób z autyzmem oraz przybliżenie sposobu odczuwania rzeczywistości i funkcjonowania w niej osób dotkniętych tym zaburzeniem. Dzieci oglądały prezentację, zrobiły wspólną pracę, wysłuchały wierszy recytowanych przez dzieci ze spektrum autyzmu. Wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę pt. „Niebieski kolor”. Występ dzieci spotkał się z dużą aprobatą osób zgromadzonych na sali gimnastycznej.  Panowała przyjazna atmosfera, pełna życzliwości i dobrej zabawy. Spotkanie zostało przygotowane przez p. Magdalenę Zdanowską, p. Katarzynę Olchin – Domanowską i p. Małgorzatę Dudzińską.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny. Tego dnia obchodzony jest też  Światowy Dzień zespołu Downa. Nasza szkoła postanowiła uczcić ten szczególny dzień kolorowymi skarpetkami, ale nie tylko. Hasło dzisiejszego spotkania brzmiało następująco: ,,Bo świat to my!”. Rozpoczęliśmy piosenką ,,Pokonaj siebie”. Honorowymi gośćmi byli absolwenci naszej szkoły Ela i Rafał, którzy opowiedzieli nam o sobie, swoich marzeniach i planach na przyszłość. Pokazali nam, że trzeba wierzyć w siebie, aby pokonać swoje słabości i ograniczenia, bo wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Obejrzeliśmy wspaniałą prezentację, której bohaterami byli uczniowie z zespołem Downa. Roześmiani i szczęśliwi, bo każdy ma swoje pasje i zainteresowania – śpiew, sport, gotowanie oraz taniec. Na zakończenie uczniowie klas 2 auz i 3auz oraz uczennice klasy 5b Natalia i Amelia zaśpiewali piosenkę pt.:,,Bo świat to my!”. Wspaniała atmosfera i moc wzruszeń udzieliły się wielu osobom. Spotkanie przygotowane zostało przez p. Iwonę Tymińską, p. Martę Żukowską i p. Renatę Czarnecką.

POWITANIE  WIOSNY

 Dnia 20 marca 2019 r. w naszej szkole powitaliśmy wiosnę „wierszem, tańcem i piosenką”. Każda klasa przygotowała inscenizację do wybranego utworu muzycznego. Całość pięknie dopełniły kolorowe kostiumy i rekwizyty. Starsi uczniowie przedstawili wiosnę w poezji. Na sali  dominował kolor zielony, zapanował dobry humor, a w sercach zagościła wiosna. Imprezę przygotowały: Jolanta Świenc, Bożena Samosiewicz, Magdalena Zubrzycka.

XII  WOJEWÓDZKI  KONKURS  WIEDZY O JĘZYKU OJCZYSTYM

 5 marca troje uczniów z klasy 5a pod opieką pani Doroty Gałan wzięło udział w XII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Języku Ojczystym. Razem z zespołami z całego regionu zmagali się w wielu konkurencjach sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka polskiego. Jednym z elementów konkursu była prezentacja przygotowanej scenki z lektury szkolnej. Uczniowie zaprezentowali się we fragmencie „Balladyny” J. Słowackiego. Nie zabrakło wrażeń i emocji. W przerwie konkursu był słodki poczęstunek oraz obiad. Nasz zespół zajął III miejsce w konkursie i otrzymał dyplom oraz nagrody.

SPEKTAKL  WOLONTARIUSZY  EUROPEJSKICH

 Dnia 4 marca uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku na spektakl pt."przeWODNIK" w wykonaniu wolontariuszy europejskich EVS. W role aktorki wcieliła się m.in. nasza wolontariuszka - Merve Vural. W trakcie spektaklu mogliśmy dowiedzieć się, ile jest pitnej wody na świecie oraz tego, że wielu ludzi nie ma dostępu do wody. Celem spektaklu było pokazanie jak nasze zachowania  i sposób korzystania z wody wpływają na jej jakość oraz życie zwierząt żyjących w wodzie. Wolontariusze pokazali nam poprzez swój występ, co każdy z nas może zrobić, aby w codziennym życiu oszczędzać wodę. Poza aspektem edukacyjnym  przedstawienie miało też formę zabawową - piosenki i tańce z krajów wolontariuszy. Nie zabrakło uśmiechu i radości na twarzach dzieci i młodzieży, którzy włączyli się aktywnie do wspólnej zabawy. Spektakl został zrealizowany w ramach projektu "Wolontariat globalny" dofinansowany przez program ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej.

    

VI  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

Dnia 26.02.2019 r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Kacper Warpechowski, Kamila Skowrońska i Zuzanna Kurowicka wzięli  udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 46 w Białymstoku. Konkurs miał charakter indywidualny. Uczniowie rywalizowali ze sobą odpowiadając na pytania dotyczące znajomości znaków drogowych, znajomości przepisów ruchu pieszych oraz rowerzystów i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa na drodze, jak również rozwiązywali sytuacje na skrzyżowaniach dróg. Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym etapie brali udział wszyscy uczestnicy, z których została wyłoniona grupa finalistów. Rywalizacja była niesamowita i do końca bardzo wyrównana. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą i znajomością znaków oraz przepisów o ruchu drogowym. Najlepiej z uczniów naszej szkoły wypadł Kacper Warpechowski, który  zakwalifikował się do finału. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, a uczniowie wrócili do szkoły z dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Do konkursu uczniów przygotowała pani Urszula Gołębiewska.

Uroczyste obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Białystok

 Dnia 19 lutego 2019 r. uczniowie klasy 5a wraz z wychowawcą panią Urszulą Gołębiewską i panią wicedyrektor Joanną Rusiłowicz – Snarską brali udział w uroczystościach odbywających się na Rynku Kościuszki pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób nasi uczniowie wspólnie z białostoczanami świętowali  setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok.  Punktualnie w południe z wieży ratusza odegrano dźwięki hymnu Białegostoku, które rozpoczęły  obchody. Było też uroczyste przemówienie prezydenta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego. Uroczystość  ta była okazją do wysłuchania patriotycznych pieśni i podziwiania defilady, którą zaprezentowały podlaskie służby mundurowe, m.in. żołnierze z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, policja,  straż graniczna, strażacy, służba więzienna oraz Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Uczniowie otrzymali  kotyliony i lizaki w barwach narodowych oraz okolicznościowe foldery. Na budynku, w którym do niedawna mieściło się Archiwum Państwowe, została odsłonięta tablica pamiątkowa. Punktem kulminacyjnym uroczystości było pokrojenie i degustacja wielkiego tortu z napisem „100 lat wolności”. Nasi uczniowie mieli również okazję do spotkania i wykonania pamiątkowego zdjęcia z ułanami ze Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich.

 

XV MIĘDZYSZKOLNY INTEGRACYJNY FESTIWAL PIOSENKI  I  TAŃCA

 „Każdy człowiek na pewnym etapie swej drogi musi odnieść sukces, który będzie motorem do dalszych działań i budowania świata jutra. Pozwólmy więc dzieciom wspinać się na wzgórza i ciągle iść ku światu i słońcu”.

To motto towarzyszyło XV Międzyszkolnemu Integracyjnemu Festiwalowi Piosenki i Tańca ,,Śpiewajmy razem, tańczmy razem” w Szkole Podstawowej nr 50 w Białymstoku.  Uczniowie klas początkowych prezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Zmaganiom przysłuchiwała się duża grupa publiczności zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły z klasy 3auz : Kinga, Kasia, Karolina, Gabrysia, Anastazja, Marek oraz z klasy 2auz : Oliwka, Zuzia, Damian, Wiktor i Ksawery. Dzieci zaprezentowały układ taneczny do piosenki ,,Okulary” przygotowany przez panią Martę Żukowską. Odbył się pokaz umiejętności, zdolności i pasji naszych wspaniałych i odważnych tancerzy.  Wszyscy występujący stworzyli radosną oraz pełną wzruszeń atmosferę. Każdy dostał  drobny upominek oraz dyplom uczestnika. Opiekę nad dziećmi sprawowały - pani Marta Żukowska oraz pani Renata Czarnecka.

POKAZ  HISTORYCZNY

7.02.2019 r. w naszej szkole odbył się pokaz historyczny zatytułowany „Droga do wolności. Losy Rzeczypospolitej w latach 1772-1921r.” Grupa artystyczna „Explanation” zaprezentowała naszym uczniom niesamowitą podróż po kartach historii, ze szczególnym akcentem na prezentację mundurów powstańców i żołnierzy oraz uzbrojenia podczas zrywów narodowościowych wieku XIX i XX. Podczas pokazu uczestnicy byli aktywnie zaangażowani poprzez wcielanie się w role postaci historycznych. Każdy mógł obejrzeć, dotknąć i przymierzyć prezentowane eksponaty. Uczniowie byli zadowoleni, że  tak odległe czasy stały się im bliskie, bardziej zrozumiałe.

TRADYCJE  HISZPANII I  TURCJI

 Przed feriami zimowymi nasze wolontariuszki- Rebeca i Merve- podzieliły się z uczniami naszej szkoły informacjami oraz ciekawostkami na temat swoich krajów - Hiszpanii i Turcji. Przygotowały prezentacje, z których uczniowie mogli dowiedzieć się, gdzie na mapie znajdują się te kraje, jakie są ich stolice, zabytki, jakie są tradycyjne potrawy w tych krajach oraz jakie święta są obchodzone w Turcji i w Hiszpanii. Po prezentacji uczniowie wzięli udział w quizie i konkursach.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

 W związku ze zbliżającymi się feriami 18 stycznia 2019 r. do szkoły zawitał pracownik Straży Miejskiej w Białymstoku wraz ze swoim czworonożnym partnerem - Ajaksem. Funkcjonariusz opowiedział na czym polega jego codzienna praca z podopiecznym. Zaprezentował krótki pokaz umiejętności psa i opowiedział, w jaki sposób wykorzystuje je w codziennej pracy. Przypomniał uczniom właściwe zachowanie się w obecności psów, tak aby nie prowokować ich do ataku.  Strażnik podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą naszej szkoły przypominał o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Przestrzegał m.in.: przed ślizganiem się na zamarzniętych zbiornikach wodnych, rzucaniem śnieżkami w jadące pojazdy i zjeżdżaniem na sankach z górek znajdujących się blisko jezdni.  Szczególną uwagę zwrócił na to, aby dzieci zachowały ostrożność w kontaktach z nieznajomymi osobami - gdy zostają same w domu i podczas zabaw na świeżym powietrzu. Starszych uczniów uczulił na zagrożenia w kontaktach z osobami obcymi poznanymi w Internecie

INTEGRACYJNY BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 16 stycznia 2019 r. w „Lipcowym Ogrodzie” odbył się integracyjny bal karnawałowy, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz SOSW w Białymstoku.  Inicjatorem tej imprezy był proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych ks. Grzegorz Kłoczko. Program imprezy obejmował: zabawę przy muzyce tanecznej oraz konkursy o charakterze sprawnościowym. Momentem kulminacyjnym były wybory króla i królowej balu -  z każdej placówki wybrano po trzy pary. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodycze. Dla wszystkich uczestników balu właściciele restauracji przygotowali obiad oraz słodki poczęstunek. To była wspaniała karnawałowa zabawa. Wróciliśmy do szkoły pełni niezapomnianych  wrażeń.

AKCJA   WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA NASZE PRAWA I OBOWIĄZKI 

Dnia 15 stycznia 2019 r. odbyła się ogólnoszkolna akcja profilaktyczno-wychowawcza pod hasłem: „Nasze prawa i obowiązki”. W rozważania dotyczące ważności praw i obowiązków w świecie dzieci i dorosłych wprowadził nas Król Maciuś I (w rolę którego znakomicie wcielił się jeden z naszych uczniów - Rafał Citko). Uczniowie aktywnie brali udział w ćwiczeniach i zadaniach - wykazali się dużą znajomością przysługującym im praw ogłoszonych w Konwencji o Prawach Dziecka. Potrafili wytłumaczyć, co dane prawa oznaczają i kiedy są naruszane. Pokazały również, że nie obce są im obowiązki. Uczniowie rozumieją potrzebę ustalania i przestrzegania zasad, a także wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy ktoś narusza prawa dziecka. Spotkanie wypełnione było utworami muzycznymi oraz filmikami edukacyjnymi poświęconymi tejże tematyce.

KONCERT CHARYTATYWNY

 12 stycznia 2019 r. w Filharmonii Białostockiej odbył się charytatywny koncert pt.:,,Wyśpiewajmy dobro". Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie ,,Pro Salute". Celem koncertu było pozyskanie środków finansowych na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. Do udziału w tym koncercie zostali zaproszeni  nasi uczniowie, którzy odegrali pantomimę o narodzeniu Pana Jezusa. Uczniów przygotowała p. Halina Staniewicz, której pomogła p. Iwona Tymińska. Piękny koncert podczas, którego śpiewał p. Tomasz Kamiński i ciekawa aukcja obrazów na długo pozostaną w naszej pamięci.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

 Jak co roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r. odbył się  naszym mieście Orszak Trzech Króli. Orszak, w którym wzięło udział ponad 20 tys. osób rozpoczął się modlitwą poprowadzoną przez abp. Tadeusza Wojdę z balkonu Pałacu Branickich. Na schodach pałacu pojawiły się osoby odtwarzające postacie Świętej Rodziny, Trzech Króli oraz Gwiazdora. Królowie jechali na czele orszaku w powozie. Za nimi w barwnym korowodzie podążały całe rodziny, przedszkolaki, uczniowie szkół, grup i wspólnot parafialnych, a wraz z nimi tysiące białostoczan. Dominowały trzy kolory oznaczające trzy kontynenty: zielony – Azję, niebieski - Afrykę i czerwony- Europę. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali znak rozpoznawczy orszaku – symboliczną koronę. Nasza szkoła była w orszaku zielonym. W pięknych zielonych pelerynkach podążali nasi uczniowie z rodzicami i nauczycielami. Podczas orszakowego przemarszu można było w tym roku zobaczyć mini-przedstawienia: „Pasterze pod Giewontem”, „Gospoda”, „Dwór Heroda”, „Walka Dobra ze Złem”. Po przejściu przez „Bramę Anielską”, uczestnicy Orszaku dotarli do „Stajenki” z nowonarodzonym Jezusem przy archikatedrze białostockiej. Tu odegrana została scena złożenia darów i oddania pokłonu Chrystusowi. Przy stajence Arcybiskup Metropolita, nawiązując do słów Jana Pawła II, które stały się hasłem tegorocznego Orszaku, zaznaczył, że odnawianie oblicza ziemi jest wielkim wysiłkiem człowieka połączonym zawsze z Bożą pomocą.

WARSZTATY  ŚWIĄTECZNE

 W dniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia nasze wolontariuszki- Merve i Rebeca - przeprowadziły z uczniami naszej szkoły warsztaty świąteczne, na których wspólnie z dziećmi wykonały ciekawe prace o tematyce bożonarodzeniowej. Warsztaty odbyły się w klasach: 3auz, 1a i 5bz.  Dziękujemy naszym wolontariuszkom za   zaangażowanie, a paniom: Marcie Żukowskiej, Katarzynie Olchin-Domanowskiej i Ewie Rowickiej-Krupa za pomoc w przeprowadzeniu zajęć.

SZKOLNE  SPOTKANIE  OPŁATKOWE

21 grudnia 2018 r.  odbyło się w naszej szkole spotkanie przedświąteczne połączone z prezentacją jasełek i dzieleniem się opłatkiem. Na początku dyrekcja szkoły p. Ewa Rosińska powitała wszystkich przybyłych: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie uczniowie pod opieką p. Haliny Staniewicz przedstawili jasełka, przypominające historię Bożego Narodzenia. Po występie kolędę zaprezentowała uczennica Amelia Kozłowska. Potem głos zabrał ks. Robert Rafało, który odczytał słowa z Ewangelii i poprowadził modlitwę. Następnie wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Spotkanie opłatkowe w Dworze Czarneckich

 14 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie przedświąteczne połączone z jasełkami i opłatkiem. W tym roku, po raz trzeci na zaproszenie ks. proboszcza Grzegorza Kłoczko, gościliśmy w Dworze Czarneckich. Byliśmy jedną z trzech placówek, którą podejmowali nasi szanowni gospodarze - państwo Czarneccy. Ta charytatywna impreza zgromadziła przeszło 200 osób. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem ks. Kłoczko. Po serdecznym przywitaniu i wysłuchaniu kilku kolęd można było obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Aktorzy przypomnieli obecnym zwiastowanie Maryi, podróż do Betlejem, pokłon pasterzy oraz trzech króli. Zwieńczeniem była ilustrowana ruchem piosenka o  głębokim przesłaniu teologicznym pt. ,,Mario, czy Ty wiesz?". Uczniów przygotowała p. Halina Staniewicz oraz p. Joanna Dworzańczyk. Po występie podziękowania za serce i gościnność przekazały dyrekcje zaproszonych placówek. W imieniu naszej szkoły, obok podziękowań p. dyrektor Ewy Rosińskiej, słowa wdzięczności skierowali też rodzice i przekazali okazjonalne podarunki. Następnie pojawił się wyczekiwany przez dzieci Św. Mikołaj, który obdarował wszystkich słodyczami. Po jego wizycie odczytana została Ewangelia o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie przyszedł czas na życzenia i łamanie się opłatkiem. Życzenia do obecnych skierował m. in.  honorowy gość spotkania, którym był ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda oraz właścicielka p. Czarnecka. Po wzruszającym czasie życzeń rozpoczęła się degustacja pysznych potraw wigilijnych. W tle można było usłyszeć piękne polskie kolędy w wykonaniu p. Magdaleny Zubrzyckiej i p. Grzegorza Kluczyńskiego. Piękno czasu wspólnego świętowania na długo pozostanie nam w pamięci. 

Kiermasz bożonarodzeniowy

Od 6.12.2018 r. w naszej szkole możemy brać udział w kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. Zarówno kartki, jak i ozdoby świąteczne zostały wykonane przez rodziców i nauczycieli naszej szkoły, którzy wykazali się ogromnym talentem i zaangażowaniem. Kiermasz został zorganizowany przez Radę Rodziców i przeprowadzony wspólnie z wychowawcami świetlicy szkolnej.

EDUKACJA  GLOBALNA

Wolontariuszki pracujące w naszej szkole - Merve i Rebeca realizują projekt "Edukacja Globalna". W grudniu tematem głównym był  "Fair Trade", czyli sprawiedliwy, uczciwy handel. W ramach tego zagadnienia uczniowie naszej szkoły uczyli się o pochodzeniu różnych produktów i procesie ich wytwarzania. Wspólnie wykonali  plakat związany z tym tematem oraz uczestniczyli w zabawie tanecznej.

IMPREZA INTEGRACYJNA „MIKOŁAJKI NA SPORTOWO”

Dnia 7 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się impreza szkolna pod hasłem „Mikołajki na sportowo”. Celem akcji była integracja uczniów pełnosprawnych z uczniami niepełnosprawnymi, zachęcanie do uczestniczenia we wspólnej zabawie, spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem gier i zabaw oraz uczenie się rozumienia niepełnosprawnych i pomoc im w osiąganiu sukcesów sportowych na miarę ich możliwości. Dodatkowym aspektem było kultywowanie świątecznych tradycji, dostarczenie dzieciom radości poprzez obdarowywanie ich upominkami i zachęcanie uczniów do dzielenia się dobrocią i dobrami materialnymi z bliźnimi. Impreza rozpoczęła się od przywitania wszystkich zebranych przez panią dyrektor Ewę Bożenę Rosińską. Organizatorzy zapowiedzieli przybyłych gości, tj. uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z wychowawczynią Joanną Seredyńską. Następnie pan trener Samuel Tomar zaprezentował umiejętności sportowe szkolnej drużyny „Trampek”, składającej się z chłopców i dziewcząt z klas I-III. Naszym uczniom w zmaganiach pomagali młodzi piłkarze klubu Jagiellonia Białystok, rocznik 2002. Drużyna pod okiem trenera pana Samuela Tomara zaprezentowała sportową rozgrzewkę, piłkarskie triki, konkurencje sportowe z piłką. Nasi uczniowie chętnie włączali się do gier sportowych i rywalizacji. Dużym zainteresowaniem cieszył się tor przeszkód. Każdy mógł spróbować swoich sił przy wsparciu starszych kolegów z klubu Jagiellonia Białystok. W trakcie zabawy dołączył do uczniów św. Mikołaj, który serdecznie przywitał się z dziećmi. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki i stanęli do wspólnej fotografii z Mikołajem. Uczniowie naszej szkoły serdecznie podziękowali przybyłym gościom i wręczyli drużynie klubu Jagiellonia własnoręcznie wykonane kartki świąteczne i ozdoby choinkowe, a nawet własnej roboty wypieki. Podczas imprezy panowała gorąca atmosfera, wszystkim towarzyszył świetny nastrój, a uśmiech naszych uczniów był bezcenny. Ta niezwykła impreza mikołajkowa jest wspaniałym wstępem do przeżywania świąt Bożego Narodzenia i staje się niejako naszą coroczną tradycją.
Organizatorami byli: Joanna Dworzańczyk, Joanna Seredyńska i Samuel Tomar.

WARSZTATY  MUZYCZNE

 4 grudnia 2018 roku klasy 3 naszej szkoły udały się do siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej na warsztaty muzyczne „Drzwi do świata muzyki”, które wprowadziły dzieci w magiczny świat dźwięków. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie szukali kluczy do zaplanowanych zabaw muzycznych, które otwierały zamki pierwszych drzwi do świata muzyki. W dalszej części warsztatów nasi uczniowie poznawali rytmy, wystukiwali i powtarzali je, poznawali m.in. pojęcia lentomoderatoallegro czy metrum. W czasie zabaw uczniowie szukali odpowiedzi na pytania o to, czym jest cisza, a czym dźwięk, jakie dźwięki nas otaczają, czy wpisane są w nie emocje, czy mają na nas wpływ, jakie wywołują reakcje, uczucia. Warsztaty muzyczne bazowały na realizacji ćwiczeń w zespołach oraz zadań wspólnych (dla całej grupy) opartych na wzajemnej współpracy. Zajęcia bardzo nam się podobały. Dzieci wróciły do szkoły uśmiechnięte, zadowolone i z ożywieniem opowiadały sobie wydarzenia z  pobytu w operze.

 

Sesja  fotograficzna

Dnia 04.12.2018 r. odbyła się w naszej szkole sesja fotograficzna, którą zorganizowała Rada Rodziców. Zdjęcia naszym uczniom wykonało nieodpłatnie studio fotograficzne „Fotografie Ewelina Sadowska” (https://www.facebook.com/sadowskafotografie/).  Pani fotograf wykonała zdjęcia klasowe wspólnie z wychowawcami oraz ujęcia indywidualne z Mikołajem. Fotografie wykonane były na tle zimowej dekoracji przygotowanej przez wychowawców świetlicy szkolnej. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani i cieszyliśmy się z tego niesamowitego prezentu, w którym zatrzymane zostały niezapomniane szkolne chwile. Bardzo dziękujemy!!!

 

DYSKOTEKA  ANDRZEJKOWA

29 XI  2018 r. w  naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Imprezę wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowali i poprowadzili uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza przy SP nr 24 w Białymstoku. Była wspaniała zabawa, konkursy i dyskoteka. Samorząd uczniowski przeprowadził wróżby andrzejkowe m.in. Co mnie czeka w przyszłości? Magiczne liczby. Serce. Młode wolontariuszki przygotowały własne konkursy m.in. Taniec z balonem, Krzesła itp. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do rożnych atrakcji.
Celem dyskoteki było zapoznanie uczniów ze zwyczajami andrzejkowymi, rozwijanie umiejętności współdziałania, jak też budowanie pozytywnych relacji między uczniami  i oczywiście rozwijanie kreatywności podczas zabawy przy ulubionych przebojach muzyki rozrywkowej. Osobą odpowiedzialną był opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Iwona Tymińska.

Warsztaty scrabookingu

28 listopada 2018 r. już po raz drugi rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w warsztatach wykonywania kartek świątecznych metodą scrabookingu. Warsztaty odbyły się w świetlicy szkolnej, a przeprowadziła je pani Lidia Samosiuk. Potrzebne były tylko dobre chęci i zaangażowanie. Przy jednym stole zasiedli młodsi i starsi, aby własnoręcznie ozdobić pocztówki świąteczne, które później można było kupić na kiermaszu bożonarodzeniowym. Atmosfera była doskonała. Warsztaty to również doskonała okazja do spotkania, rozmów, okazania wzajemnej życzliwości, poczucia atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorem warsztatów była Rada Rodziców.

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Dnia 28 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla dziewcząt dotyczące okresu dojrzewania pn. „Między nami kobietkami”. Głównym założeniem programu jest: propagowanie wiedzy o dojrzewaniu i zachodzących zmianach fizycznych i emocjonalnych, przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, zaakceptowania siebie i złagodzenia stresów związanych z dorastaniem, uświadomienie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za swoje ciało i postępowanie. Prelegentka marki Always w ramach kampanii # JAK DZIEWCZYNA zachęcała dziewczęta do aktywnego trybu życia i uprawiania spotu w okresie dojrzewania.
Organizatorem spotkania była Marta Halicka- pedagog szkolny

DZIEŃ  PLUSZOWEGO MISIA

Dokładnie 25 listopada 2002 r. Pluszowy Miś obchodził swoje 100 urodziny.  Ustanowiono wówczas  Światowy Dzień Pluszowego Misia.  W poniedziałek 26 XI 2018 z uczniami  klas I-III naszej szkoły obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Każdy mógł przynieść w tym dniu  swoją ulubioną maskotkę, przytulankę, najczęściej misia i zaprezentować przed innymi uczniami. Tego dnia wysłuchaliśmy  słuchowiska  pt. „Puchatku cierpliwości”. W opowiadaniu  przedstawiono cały dzień  z życia najsłynniejszego misia - Kubusia Puchatka, który nie mógł się doczekać swojego urodzinowego przyjęcia. Z tej okazji uczniowie przygotowali pocztówkę urodzinową. Uczestnicy  spotkania otrzymali papierowe misie w wybranym kolorze. Każdy uczeń mógł opowiedzieć o swoich bohaterach literackich i filmowych. Na zakończenie przygotowaliśmy kilka zabaw muzycznych, a wśród nich najważniejsza „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

GRA  MIEJSKA „KU  NIEPODLEGŁOŚCI”

W  dniach 19 i 21 listopada 2018 r. uczniowie klasy 3AGŻ i klasy 5,6,8 lekkiej wzięli  udział w grze miejskiej ,,Ku Niepodległości” . Celem gry było: propagowanie edukacji historycznej w atrakcyjnej i przystępnej formie, rozwijanie postawy patriotyzmu, pielęgnowanie tradycyjnych wartości, wskazywanie turystyki stosowanej jako ciekawej formy spędzania czasu. Podczas tejże gry uczniowie dotarli do pamiątkowych tablic, pomników, cokołów i skwerów miasta Białegostoku. Poznali historie poszczególnych miejsc i wykonali określone zadania. Uczniowie odnaleźli i wykonali zadania przy: krzyżach usytuowanych przy  ul. Antoniukowskiej i Broniewskiego, przy krzyżu usytuowanym na posesji plebanii parafii Św. Kazimierza,  przy krzyżu przy ul. Zwycięstwa 20, przy głazie z tablicą upamiętniającą nauczycieli tajnej oświaty - ul. Wierzbowa 7, odnaleźli i wykonali zadania przy tablicy poświęconej J. Piłsudskiemu obok dworca PKP, przy Skwerze AK przy ul. J. Kilińskiego, przy pomniku ks. J. Popiełuszki na placu Jana Pawła II, przy pomniku Harcerzy Ziemi Białostockiej przy ul. Pałacowej 3. Gra dostarczyła wiele nowych informacji i przeżyć dla uczniów. Była też piękną lekcją historii i katechezy. Odpowiedzialną za realizację i koordynowanie poszczególnych działań w ramach gry była  p. Halina Staniewicz – katechetka naszej szkoły.

 

WIZYTA  W GABINECIE  STOMATOLOGICZNYM

W naszej szkole systematycznie promujemy zachowania prozdrowotne. Dnia 14 listopada 2018 r. uczniowie klasy 3a i 3auz mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Lekcja odbyła się w bardzo nietypowym miejscu – w gabinecie stomatologicznym „Gabinet Uśmiechu” przy ulicy Transportowej 12. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby oraz o higienę jamy ustnej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego. Pani doktor przeprowadziła pogadankę na temat prawidłowego mycia zębów. Każde dziecko mogło usiąść na fotelu, na którym pani stomatolog leczy zęby. Wszyscy byli bardzo zainteresowani wizytą w gabinecie lekarskim. Mamy nadzieję, że będą go systematycznie odwiedzać w ramach wizyt kontrolnych oraz pozbędą się lęku z tym związanego. Bardzo dziękujemy pani doktor Asi Ejsymont za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak ciekawych zajęciach. Wyjście zorganizowały: Pani Urszula Rojkowska oraz Pani Marta Żukowska.

ZUMBA  W  SZKOLE

 Od listopada wolontariuszki - Merve i Rebeca prowadzą dla uczniów naszej szkoły zajęcia taneczne - Zumbę. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności taneczne, uczą się nowych układów. Każde zajęcia kończą się ćwiczeniami relaksacyjnymi. Zumba dostarcza naszym uczniom dużo radości i pozytywnej energii.

UROCZYSTY APEL – 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 09 listopada 2018 r. z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez  Polskę  odbył  się   w  naszej   szkole   uroczysty   apel.   O  godz.  11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego. Następnie cała społeczność szkolna mogła podziwiać piękne recytacje w wykonaniu następujących uczniów: Milena Butkiewicz, Karolina Kaczyńska, Kacper Adamczewski, Emilia Kluczyńska, Wojciech Sienicki, Kamila Dębska, Karol Reducha. Natomiast uczeń Kacper Warpechowski odczytał inwokację z epopei narodowej - "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Motywem przewodnim tegorocznego apelu było "Patriotyczne śpiewanie". Swoim talentem muzycznym wsparły nas p. Marta Bielska z córką. Przy akompaniamencie gitary i skrzypiec mogliśmy usłyszeć wspaniałe pieśni patriotyczne, m.in. "Przybyli ułani", "Wojenko, wojenko", "Pierwsza kadrowa", "Legiony", "Warszawskie dzieci" oraz utwór "Mury" Jacka Kaczmarskiego. Ogromne wzruszenie wzbudziło w obecnych solowe wykonanie przez Panią Martę Bielską utworu "Zakwitały pąki białych róż". W trakcie apelu zebrani obejrzeli dwie prezentacje multimedialne nawiązujące do tematyki obchodów. Jako dekoracje do apelu posłużyły prace wykonane przez uczniów naszej szkoły. Spotkanie zakończyło się przemówieniem P. dyrektor Ewy Rosińskiej. Uroczystość przygotowali: p. Katarzyna Fiedorczuk, p. Joanna Dworzańczyk, p. Krzysztof Broda.

ŚNIADANIE  DAJE  MOC 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. 8 listopada 2018r. wspólnie ze szkołami  z całej Polski obchodziliśmy Dzień Śniadanie Daje Moc. Nasi uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali zdrowe śniadaniowe smakołyki, które później z apetytem zjedli. Było odświętnie, kolorowo i pysznie. Dzieci pamiętały nie tylko o zdrowych nawykach żywieniowych, ale także o higienie przygotowywania posiłków i dobrych manierach.  Celem programu było zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dzieci.

Akcja profilaktyczna  Lżejszy plecak to zdrowszy kręgosłup

Dnia 06.11.2018r. odbyła się akcja profilaktyczna  „Lżejszy plecak to zdrowszy kręgosłup”.  Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać zasady prawidłowego pakowania plecaka/tornistra.  Przekonali się ile waży prawidłowo i źle spakowany plecak.  W formie doskonałej zabawy, rozwiązując zagadki, utrwalili zasady dotyczące przynoszenia przedmiotów, które są przydatne a które zbędne w szkole. Dowiedzieli się w jaki sposób  powinno się nosić plecak. Uczennice klasy 3 auz: Katarzyna, Kinga, Karolina, Gabriela wraz z wychowawczynią panią Martą Żukowską, zaprezentowały produkty wchodzące w skład zdrowego drugiego   śniadania. Prawidłowo przygotowane zestawy  na  śniadanie przedstawili również uczniowie klasy 4az: Weronika i Adam oraz klasy 6aż -Emilia. Na zakończenie wszyscy obecni mieli możliwość przećwiczyć układ choreograficzny do piosenki „Chocolate”, jako przykład aktywności fizycznej wpływającej na poprawę kondycji naszych kręgosłupów.
Akcję profilaktyczną przygotowały panie: M. Halicka, B.Chrapowicka, A. Dworzańczyk, I.Malarek

Nasze ulubione dyscypliny sportowe – lubimy, trenujemy, oglądamy.

 W październiku 2018 r. został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem ,,Nasze ulubione dyscypliny sportowe – lubimy, trenujemy, oglądamy”.
Celem konkursu była popularyzacja dyscyplin sportowych, którymi interesują się uczniowie naszej szkoły. Konkurs nawiązywał również  do mistrzostw świata, które odbywały się na arenach sportowych: w piłce siatkowej (Włochy i Bułgaria ), judo (Azerbejdżan) i tenisie stołowym (Japonia) .
Wyniki konkursu:

1. Prace klasowe

I miejsce – klasa Vbż wychowawca mgr Ewa Rowicka – Krupa

II miejsce – klasa 7aż wychowawca mgr Danuta Śnieć

III miejsce klasa VI aż wychowawca mgr Maria Jolanta Święc i klasa 3 a wychowawca mgr Urszula Rojkowska

 2.Konkurs Indywidualny

I miejsce - Radosław Hardziej klasa 5 a wychowawca mgr Urszula Gołębiewska

II miejsce -Natalia Rutkowska klasa V bż wychowawca mgr Ewa Rowicka- Krupa

III miejsce Małgorzata Jodełka i Zuzanna Kurowicka klasa 5a  wychowawca mgr Urszula Gołębiewska

 Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Organizatorami były: mgr Urszula Gołębiewska, mgr Edyta Siwiec, mgr Magdalena Kamińska.

III EDYCJA  Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Szczęście oczami dziecka”  

 W październiku 2018 r. ogłoszony został międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Szczęście oczami dziecka” przygotowany przez wychowawców świetlicy. Głównymi celami  konkursu było  rozwijanie zdolności poznawczych i plastycznych dzieci, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata, pomoc w rozwijaniu umiejętności i wyrażenia swoich emocji w formie plastycznej.Konkurs adresowany był do przedszkolaków i uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum z placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego. Prace mogły być wykonane dowolną techniką i złożone do dnia 31.10.2018 r. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Nadesłanych zostało  41  prac plastycznych z siedmiu  placówek – Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego  w Białymstoku, Szkoły Podstawowej Nr 50 w Białymstoku,  Niepublicznej  Specjalnej  Szkoły Podstawowej „Jasny Cel” Nr 12 w Białymstoku,  Szkoły Podstawowej Nr 46 w Białymstoku,  Szkoły Podstawowej Nr 17 w Białymstoku, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Białymstoku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym.
Dnia 05.11.2018 r.
komisja rozstrzygnęła międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Szczęście oczami dziecka”. Spośród zebranych prac przyznano nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów konkursu. Nadesłane prace zostały zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej na holu szkoły.

 

Cała Polska czyta dzieciom – W krainie baśni

 Dawno, dawno temu ….. tymi słowami rozpoczęliśmy świętowanie Społecznej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” pt. ,,W krainie baśni”.

30 października 2018 r. uczniowie klas młodszych wraz z wychowawcami spotkali się na sali gimnastycznej, aby posłuchać bajek znanych i tych mniej znanych. Zabawę rozpoczęliśmy piosenką ,,Są gdzieś bajki”. Nie zabrakło też zagadek książkowych. Nauczyciele czytali fragmenty tekstów, a zadaniem dzieci było odgadnąć tytuł i wskazać ilustrację do wybranego utworu. Po każdym pytaniu konkursowym prezentowany był  fragment  muzyczny do danej bajki:

- Piosenka Czerwonego Kapturka, Strażak Sam,  Piosenka Czarownicy, Bob Budowniczy,

Kopciuszek.

Na zakończenie spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt.  ,,Mój ulubiony bohater”. Wszyscy uczestnicy zajęli zasłużone pierwsze miejsca i otrzymali wspaniałe nagrody.

Pani bibliotekarka zaprosiła wszystkie dzieci do odwiedzania szkolnej biblioteki oraz do wypożyczania książek, ponieważ  wspólne czytanie daje poczucie bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności, poczucia humoru, dobrej zabawy, wprowadza w świat wyobraźni i bajki.

,,Bajki i książki czytaj zawzięcie,

Do świata wiedzy znajdziesz zaklęcie.

Świat jest wielki, a po drodze tyle pytań,

Książki mówią: Nie zabłądzi ten kto czyta.

Odpowiedzi poszukajcie w kartach książek.

Książki mówią, że ciekawscy żyją mądrzej!”

 Opracowanie : Marta Żukowska, Iwona Tymińska, Urszula Rojkowska, Renata Czarnecka

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA UCZNIA

 26 października 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. W spotkaniu uczestniczyli : dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice oraz najważniejsi bohaterowie spotkania- dzieci z klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami : p. Elżbietą Małyszko, p. Renatą Czarnecką i p. Magdaleną Zdanowską. Prowadząca powitała zebranych gości, po czym w takt muzyki weszli onieśmieleni, ale uśmiechnięci uczniowie: Oliwka, Iza, Szymon, Michał, Kacper i Wiktor. Najpierw zostali powitani przez starsze koleżanki z Samorządu Uczniowskiego, po czym rozpoczęła się część artystyczna.  Publiczność wysłuchała wiersza, podziwiała taniec w kole i z pomponami oraz grę na instrumentach muzycznych. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili małych artystów. Później nastąpiło uroczyste ślubowanie. A pani dyrektor dokonała ceremonii pasowania na ucznia. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Następnie wraz z rodzicami, panią dyrektor i nauczycielami udały się na słodki poczęstunek.

Witajcie w naszej szkole!

UIX Podlaski Konkurs Ekologiczny ,,Z ekologią za pan brat”

23 października 2018 r. uczennice naszej szkoły: Małgorzata Jodełka, Kamila Skowrońska i Olga Pasierowska wzięły udział w IX Podlaskim Konkursie Ekologicznym ,,Z ekologią za pan brat” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 46  Specjalną w Białymstoku. Konkurs ten miał charakter indywidualny, zgłosiło się 18 uczestników uczęszczających do klas IV-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum z województwa podlaskiego. Uczniowie rywalizowali ze sobą odpowiadając na pytania dotyczące tematu - ,,Owady wokół nas” . Rywalizacja była zacięta, a poziom  bardzo wyrównany. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą i znajomością przyrody. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty plastyczne, na których uczniowie wykonywali prace wykorzystując technikę kolażu. Najlepiej z naszej  szkoły wypadła Kamila Skowrońska, która zajęła VI miejsce. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, uczennice wróciły do szkoły z dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Do konkursu uczniów przygotowała pani Urszula Gołębiewska.

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

W piątek 12 października 2018 roku w naszej szkole odbyło się wspólne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. Motywem przewodnim uroczystości była wspólna zabawa w konwencji  Koła fortuny. Uczniowie zaprezentowali się w części artystycznej, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Wspólna zabawa dała wszystkim wiele radości i dostarczyła niezwykłych wrażeń. Miłą niespodziankę sprawiła swoim przybyciem na akademię nasza emerytowana koleżanka, którą godnie podczas uroczystości pożegnaliśmy.  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli najserdeczniejsze życzenia na ręce Pani Dyrektor. Życzenia złożyli także przedstawiciele Rady Rodziców. Następnie miało miejsce wystąpienie Pani Dyrektor, która wręczyła nagrody pracownikom szkoły. Osobami odpowiedzialnymi za organizację tej uroczystości byli: Beata Niegowska, Dorota Gałan, Krzysztof Broda, Urszula Gołębiewska, Magdalena Zubrzycka – Mieszkowska , Andrzej Wolski.

Konkurs  – Ekostrachy i Artrecykling – drugie życie

 11.10.2018 r. uczniowie klasy 3 gimnazjum pod opieką pani Danuty Śnieć pojechali do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach na konkurs „Ekostrachy" pod hasłem "Artrecykling – drugie życie”. Po krótkim powitaniu, uczniowie od razu zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przy muzyce na żywo. Następnie odbyła się część konkursowa. Każdy z przybyłych zespołów prezentował przygotowane prace. Nasi uczniowie z dumą przedstawili „jesiennego ekozwierza” wykonanego przy wsparciu pani Joanny Zubryckiej i pani Urszuli Gołębiewskiej. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe i pomysłowe, a przecież do ich wykonania użyto tylko surowców wtórnych. Nasi uczniowie chętnie integrowali się podczas dyskoteki z innymi uczestnikami konkursu. Widać było, że  zarówno muzyka, jak i towarzystwo bardzo wszystkim odpowiada, bo z twarzy większości zgromadzonych, nie znikał uśmiech. Podczas ogłaszania werdyktu, jury pogratulowało wszystkim ciekawych pomysłów. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz upominek. Nasi uczniowie dumni z siebie, bogatsi o nowe doświadczenia, obdarowani ciekawymi prezentami, wrócili do szkoły.

 

Powitanie wolontariuszek

Dnia 11.10.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku powitano wolontariuszki - Rebecę z Hiszpanii  i Merve z Turcji, które w ramach programu Unii Europejskiej – EVS - Wolontariat Europejski ERASMUS+ będą wspierać w pracy nauczycieli naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Gości powitała koordynator projektu. Wolontariuszki zostały przedstawione społeczności szkolnej – nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły. Następnie uczniowie klasy 1a i 3a Szkoły Podstawowej przywitali wolontariuszki piosenką w języku angielskim"Good morning, hello". Po powitaniu Merve i Rebeca odpowiadały na pytania uczniów i nauczycieli – skąd przyjechały, czym się interesują, co studiują. Uczniowie odnaleźli również na mapie Europy kraje, z których przyjechały wolontariuszki. Ciepłe słowa powitania skierowała również do wolontariuszek Pani wicedyrektor – Joanna Rusiłowicz – Snarska, życząc im miłego pobytu w naszej szkole i zadowolenia z podejmowanych działań w pracy z uczniami naszej szkoły. Następnie wolontariuszki spotkały się z koordynatorem w celu zapoznania się z harmonogramem pracy na nadchodzący tydzień. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Wszyscy przyjęli nowe wolontariuszki z życzliwością. Opiekę nad wolontariuszami w roku szkolnym sprawować będą: Dyrekcja Szkoły, Koordynator: Ewa Rowicka- Krupa, Piotr Mosiej. Uroczystość przygotowały: koordynator – Ewa Rowicka – Krupa oraz Urszula Gołębiewska (dekoracja i wykonanie zdjęć).

KONKURS „STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH”

W siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 8 października 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który przygotowany został z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt realizowany był przez Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. W konkursie wzięło udział 131 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego. Podczas uroczystości podsumowania 10 szkół i przedszkoli otrzymało nagrody, a nasza szkoła jako jedna z 20 szkół i przedszkoli wyróżnienie. Delegacja uczniów pod opieką p. Dyrektor Ewy Rosińskiej i p. Katarzyny Fiedorczuk odebrała pamiątkowy grawerton oraz okolicznościowe wydawnictwo zawierające zdjęcia nagrodzonych działań zrealizowanych podczas konkursu oraz śpiewnik pieśni patriotycznych wydany w ramach projektu. Jesteśmy dumni, że nasze działania zostały dostrzeżone przez jury i mogliśmy stanąć na scenie wśród nagrodzonych i wyróżnionych. Jest to sukces całej naszej społeczności szkolnej!

 

WARSZTATY  W  SKANSENIE

Dnia 4 października 2018 r. uczniowie klasy pierwszej i drugiej odwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, gdzie w ramach projektu „Gwizdki, tracze i kolaski niech powrócą w nasze łaski” uczestniczyli w warsztatach dotyczących świata dawnych zabawek. Na spotkaniu dzieci dowiedziały się, jak dawniej ich rówieśnicy na wsi spędzali wolny czas, czym i w co się bawili. Uczniowie otrzymali w prezencie edukacyjne książeczki poświęcone tematyce zabawek ludowych. Po poczęstunku mieli okazję stworzyć z kolorowych tkanin szmaciane lalki, które zabrali ze sobą do domów. Te ciekawe i edukacyjne zajęcia były inspirującą podróżą, która pokazała, że bez względu na rodzaj materiału, z którego wykonane są zabawki, to dzieci dawniej jak i dzisiaj lubią się bawić.

Spotkanie z Siostrą Kornelią


Dnia 27 września 2018 r.
, z inicjatywy katechetki p. Haliny Staniewicz, odbyło się dla całej społeczności szkolnej spotkanie z siostrą Kornelią ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. Celem spotkania było ukazanie Pana Jezusa jako miłującego i kochającego, przybliżenia postaci bł. ks. Michała Sopoćki, zapoznanie z postacią św. s. Faustyny i przesłaniem Pana Jezusa do ludzi. Spotkanie rozpoczęło powitanie p. dyr. Ewy Rosińskiej, następnie siostra Kornelia przybliżyła uczestnikom powyżej wymienione treści. Spotkanie przebiegało w formie: pogadanki, śpiewu, wspólnej aktywności, obserwacji. Wszystkim uczestnikom spotkanie bardzo się podobało.

2018 - Akcja Sprzątanie Świata


21.09.2018 r.
w Szkole Podstawowej nr 17 odbyła się akcja „Sprzątanie świata”. O godz.9 wszyscy uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie zostało przypomniane tegoroczne hasło „Akcja -Segregacja”. Uczennica Małgorzata przypomniała swoim młodszym kolegom kolory worków oraz ich przeznaczenie. Wszyscy zgromadzeni zgodnie zabrali się do segregowania przygotowanych odpadów. Przy tej okazji zostały wyjaśnione hasła "ekolog i ekologia". W dalszej części spotkania odbył się pokaz mody. Zaprezentowane kreacje były wykonane z gazet,  worków foliowych, korków itp. Były to bardzo ciekawe i pomysłowe projekty. Podsumowaniem tej części akcji była zabawa integracyjna w układanie nazw surowców, które powinniśmy segregować i wiersz o segregacji. Korzystając  z tego, iż wszyscy uczniowie byli obecni, pani Iwona Tymińska przedstawiła wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. O godzinie 10 zebrani uczniowie, zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe oraz worki w kolorze żółtym, zielonym i szarym, pod czujnym okiem opiekunów rozpoczęli zbiórkę śmieci. Grupa dzieci klas młodszych sprzątała teren wokół szkoły, natomiast starsi udali się do parku przy ulicy Wierzbowej.  Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem zbierali wszelkie pozostawione śmieci, a większość uczniów  doskonale radziła sobie z ich segregacją. Dzieci zadowolone z dobrze wykonanego zadania wracały do szkoły. Założone cele akcji zostały osiągnięte

Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

W dniu 13.09.2018 r. w naszej szkole odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. W głosowaniu wzięło udział łącznie 39 uczniów, w tym 32 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz 7 uczniów oddziału gimnazjalnego przy SP Nr 17. Uczniowie głosowali na uprzednio zgłoszonych kandydatów. W wyniku wyborów opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym  2018/2019 została Pani Iwona Tymińska. Serdecznie gratulujemy!

 

Bezpieczna Droga Do Szkoły

14 września 2018 r.  odbyło się ogólnoszkolne spotkanie profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły” z udziałem pracownika Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. W czasie spotkania omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pani policjantka poinformowała uczniów o tym, że używane przez wiele lat numery alarmowe do służb ratunkowych przestały działać, a zamiast nich obecnie używany jest już tylko jeden numer alarmowy 112. Przypomniała uczniom o konieczności wyposażenia ubrań i plecaków w elementy odblaskowe, które w znaczący sposób zwiększają bezpieczeństwo pieszych. Przestrzegała dzieci i młodzież przed zabawami w pobliżu jezdni i uczyła, jak reagować gdy zaczepia ich osoba nieznajoma.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa. Wykazali się dobrą znajomością zasad: przechodzenia przez jezdnię i wzywania służb ratowniczych w razie wypadku. Zadawali wiele pytań, niekoniecznie dotyczących tematu spotkania - szczególnie zainteresowani byli pracą funkcjonariuszy policji, sposobami łapania złodziei, posiadania broni i kajdanek.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”

 W poniedziałek 3 września 2018 r., podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Ireny Białówny w Białymstoku, odbyła się ceremonia wręczenia medali "DILIGENTIAE - za pilność". W tym roku takie wyróżnienie z rąk Prezydenta Miasta Białęgostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymały w naszej szkole: uczennica Nina Sobiech i jej mistrz - Pani mgr Ewa Rowicka – Krupa. Gratulujemy!