Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku,
ul. Rzemieślnicza 12/3
- Zobacz

 

W naszej szkole realizowany jest projekt Wolontariat Globalny- realizowany we wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.


 

       

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

Sponsorzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej w Białymstoku
- sfinansowało zakup nowoczesnego systemu do terapii metodą eeg
- dofinansowało zakup pomocy do gabinetu terapii metodą integracji sensorycznej
- dofinansowało wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do pracy metodą Montessori

 

    Telewizja Polska S.A. w Warszawie ul. Woronicza 17 przekazała darowiznę  pieniężną na wyposażenie gabinetu do prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej.

               

        Kompania Piwowarska S.A. - Browar Białystok zasponsorowały:
- remont i wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do pracy metodą Montessori
- plac zabaw

 

Firma Abakus Okna S.A. ul. Wierzbowa 9/11
00-694 Warszawa